بیوگرافی

زندگینامه سید علی خمینی نوه امام خمینی

سید علی خمینی فرزند سید احمد خمینی متولد ۱۳۶۴ در قم می باشد. وی داماد آیت الله سید جواد شهرستانی است. در ادامه این مقاله بیشتر با بیوگرافی سید علی خمینی آشنا میشویم. با ما همراه باشید.

 

 

سید یاسر خمینی متولد

عکس سید علی خمینی , سید علی خمینی

 

 

زندگینامه سید علی خمینی نوه امام ره

نام : سید علی

نام خانوادگی : خمینی

متولد:   ۱۳۶۴

محل تولد:  قم

ملیت  :  ایرانی

لقب :  حجت الاسلام والمسلمین

مذهب : اسلام شیعه علوی

همسر : دختر جواد شهرستانی

 

بیوگرافی سید علی خمینی :

سید علی خمینی کوچکترین فرزند سید احمد خمینی و داماد آیت الله سید جواد شهرستانی است که خود ایشان نیز داماد آیت‌الله سیستانی، از مراجع تقلید شیعه‌است. عمده سرشناسی وی به دلیل وجود تصویری از وی با حضرت امام خمینی ( ره ) در اواخر عمر او است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیوگرافی و زندگینامه سید علی خمینی نوه امام ره را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : وی متولد سال ۱۳۶۴ و روحانــی بوده و در حوزهٔ علـــمـــیهــٔ قم مشغول تحـصیل و تدریــس اسـت. وی اگرچه برای مناســـبتــ‌های گوناگون در نقـــاط مخــتـلــف کشور سخنرانـــی می‌ـــکنــد امـا کمتــر از برادرانش به مســایـــل سیــاســی داخـــل می‌ـشود. عمـــده سرشــنـاسی وی به دلیل وجود تصویری از ایـــشــان با امام خمیـنـی ( ره ) در اواخـر عمــر و علاقهــٔ وافر بنـــیــانـــگذار جمـهوری اسلــامـی به اوست به حدی که در نامه‌ـــای در مورد سیــد علی نوشته: در صورت او نور و نور علـی نور می‌بیــنم<صــحیفـــهٔ امام جلـد ۲۱ اهــدای صحـیـفـهٔ سجادیــه به سیـــد علـی خمینـی.

برخـی خبـــرگـــزاریــ‌ـــهــا گزارش داده بود که علی خمینی حضور در تظـــاهرات حامیـان حکومت جمـــهوری اسـلــامی در ۹ دی ۱۳۸۸ اعلام حمــایـت خود از حکومت جمهوری اســـلامــی ایران را اعلـــام کرده بود. همچنـیــن در مراســـم بزرگداشت ایـــن روز در ۹ دی ۱۳۸۹ با حضور مردم در مهـدیه تهـران انـجـــام شده بود، از اعــلام مواضـع وی تقدیـــر شده و از وی به عنوان یادگــار واقــعی امــام خمیــنـی یاد شد. امــا دفـــتر امـام خمـــیــنـی حضور او در مراســـمی در تهران در روز ۹ دی ۱۳۸۹ را تکذیـب کرده‌اســت. و اعـــلام کرد:«جنـــاب آقـــای سیــد علی خمیـنـی روز پنــج شنبـــه نهم دی ماه ۱۳۸۹ در شهـر مقـدس قم بودهـــ‌ــانـــد و مصـاحبـــهـــ‌ای نیـز با هیچ یک از رسانــهـ‌هــای خبــری نداشـــتهـ‌ـاند».

 

عکـسـ‌ــنوشت ابـــطـــحی از علـــی کوچولوی امـــام

 

محمــدعلــی ابـطحــی در وب‌ـنوشت خود نوشت:

به منـاســبت ایام سالــگـــرد امــام‌خـــمینـــی خاطره‌ای از نوه‌ــی کوچک امام را عکس‌نوشت می‌کنــم.

فکــر می‌کــنم سال ۶۵ یا ۶۶ بود. مدیر رادیو یودم. گاهی می‌ــرفتیم دفـتر امام. احمـــد آقـای خمینی دفتـری بالـــای سر محل ملــاقـاتـ‌ـهای خصوصی امام داشــت. نمــی‌ـــدانـم چرا به آن می‌ـگــفـــتـنـد اتاق ۱۲٫ الـــان هم دفتـــر حسن آقـای خمـــینـی است. عکـس زیر در یک قاب کوچک در آن اتــاق بود.

احـمــد آقا می‌ـــگفــت، این عکــس «علـی» ما اسـت. همــسرم آن را گرفـــتـه است. برای ما خیلی جالـب بود. بعـــدهـا مرتــب می‌ـــشـــنـیدیم که تنها مونس امـام علـی‌ـکوچولو اسـت. خانــم فاطمه طبــاطبـایی در کتابی که با نام «یک ساغـر از هزار» نوشتــه، خاطرات فراوانی از علــاقـه امــام به علـــی نقل می‌ـــکنـــد.

بعــدهــا آن عکس علـــی که مادرش گرفــتـه بود، منتــشـــر شد. آن موقع سریالی به نام علـــی کوچولو هم از تلویزیون پخــش می‌شـــد. خیلــی‌ــهــا می‌ـگـفـتـــنـد به خاطــر علـی نوه امـام این اسم را روی آن سریال گذاشـته‌اند. دیروز از علی آقـای خمینـــی پرسـیدم. می‌گفـــت که من اصـلــاً آن مطلب را نشنـــیده بودم.

علـی متولد سال ۶۴ در سال ۷۹ به قم رفت و در کنار برادرش حسـن آقـــا و آقا یاســر مشـــغول تحصیل علوم دینـی شد

 

 

سید علی خمینی و رهبری

سخنرانی سید علی خمینی

 

 

بعـــدهـا معــمـــم شد. شبی که مراســم عمـــامه‌ــگـذاری‌ـــاش بود من در سفـر بودم. خیلــی دلـم سوخت که نتوانســـتم دعوت علی آقـا را اجــابت کنم.

اکـنون هم آمــاده ازدواج است. نوه آیت‌ــالـــلـه سیستـــانـــی و دخـــتـــر آقـــای شهــرستـانـــی داماد و نمــاینـــده فعـال و هوشمند آقـــای سیســـتـــانــی را عقـــد کرده اســت. این یک رسم دیرین مراجـــع و بزرگــان حوزه‌ـــها هســـت که از قدیم و ندیم فرزنــدانشان با یکــدیگـر ازدواج می‌کردهـ‌ــاند. ربــطــی به انـقـلــاب و حکومت ندارد.

امـامــ‌ــخــمینی زیر عکـــس علی مطالـــب زیادی نوشتــه‌اند. از خود علــی آقــا پرسیدم، متواضـــعانـــه می‌ــگفت: کمـی تعریف کردهـــ‌ــاند ولی ظاهـــراْ خیلـــی بیشتر از این حرفهاست و آینده خوبی برای او پیشـ‌ـــبـینی کردهـ‌اند.

 

علــی کوچولو امام خمیـنـی(ره)داماد آیــت الـلـــه سیســـتـانـی شد

یزدفـــردا:دراین مراســـم آیت الـــلـــه سیـــستـانـی عقد نوه خود و نوه امـــام خمـــیـنــی (ره) را در کنار مرقد حضــرت امیرالــمومنـین (ع) جاری ساخت .

کوچکتـریـــن یادگار حاج احمــد خمـــیـنــی چندی پیــش طی مراسمــی داماد خانواده آیـــت الـــله سیـستـــانی ازمراجع عظــام تقلیـد شد.

به گزارش یزدفـردا سیدعـــلـی خمینـــی که بدلیـل انــتشـار تصاویرش با امام (ره) درروزهــای پایانی عمرایـشـان مشـــهور شد دختـــر حجــه الاسلــام شهـرسـتانـــی مسوول دفتــر آیت الـلـه سیستـانــی درقم ودامـاد ایشان را بعنوان همسرخود برگزیــده وطی مراســمی ساده رســـما دامـاد خانواده این مرجـع تقـــلـیـــد شیعـه شد.

درایـــن مراســـم آیــت الـــله سیـستانی عقــد نوه خود و نوه امام خمـیـــنی (ره) را در کنار مرقــد حضرت امیــرالـــمومنـــیــن (ع) جاری ساخت تازندگـی مشـتـــرک خود را آغـــاز نمــایــند.

سیــدعـــلی پس ازســـیـــد حســن وسیـد یاســـر خمــیـــنی سومیـن فرزنـد مرحوم حاج سیـد احمـد خمـینـی میباشـد که ازوی به یادگــار مانـده است .

او بدلیـــل تصـاویری که پس ازارتحــال امـــام (ره) ازوی درکــنـار رهـــبــر فقـــیـــدجــمهوری اســـلـامـــی منــتـــشــر شد به علی کوچولوی امام درمیـان مردم شهرت یافـــتـه است .

 

مواضع سیاسی

برخی خبرگزاری‌ها گزارش داده بود که علی خمینی در تظاهرات حامیان حکومت جمهوری اسلامی در ۹ دی ۱۳۸۸ شرکت کرده‌است. همچنین در مراسم بزرگداشت این روز که در ۹ دی ۱۳۸۹ با حضور مردم در مهدیه تهران انجام شده بود، از اعلام مواضع وی تقدیر شده و از وی به عنوان یادگار واقعی امام خمینی یاد شد.[۳] اما دفتر آیت‌الله خمینی حضور او در مراسمی در تهران در روز ۹ دی ۱۳۸۹ را تکذیب کرده‌است؛ و اعلام کرد: «جناب آقای سید علی خمینی روز پنج شنبه نهم دی ماه ۱۳۸۹ در شهر مقدس قم بوده‌اند و مصاحبه‌ای نیز با هیچ‌یک از رسانه‌های خبری نداشته‌اند».

 

سید علی خمینی همچنین پس از سخنرانی ترامپ بر ضد ملت ایران، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶ اظهار داشت:

امروز بدبین‌ترین منتقدان نظام جمهوری هم نمی‌توانند انکار کنند که به برکت راهی که امام پایه‌ریزی کرد و رهبری معظم انقلاب با استقامت مثال زدنی دنبال کرد، جمهوری اسلامی از هر زمان دیگر مستحکم تر و عزیز تر و در مسایٔل بین‌المللی پرنفوذتر از همیشه است. امروز ما شاهد این هستیم که رئیس جمهور منزوی آمریکا از آن سوی دنیا فقط حرفهای پوچ می‌زند. حرفهای بی معنا و خالی! من وقتی کلام ترامپ را ملاحظه کردم ناخود آگاه در ذهنم کودکی مجسم شد که از فرط استیصال و عجز فقط جیغ و داد می‌کند. ترامپ به کودکی می‌ماند که از فرط عجز به فریاد روی آورده‌است. اما نتیجهٔ این صحبتها چه شد؟ این گاف سیاسی جز اینکه آمریکا را در دنیا منزوی کرد و جز اینکه ملت ایران را بیش از پیش با هم متحد کرد چه ثمره ای برای آمریکا داشت؟

 

 

سید حسین خمینی و رضا پهلوی

بیوگرافی نوه امام خمینی

 

زندگینامه سید علی خمینی نوه امام خمینی

منبع : bilmek.ir / ویکی پدیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا